Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Utbildning för systemledare i Molos

Molosrakel2Som vanligt har FRO under vecka 41 genomfört utbildningar för systemledare i Molos, Svenska Kraftnäts mobila ledningssystem för samband vid störningar i elförsörjningen, på Åsbro Kursgård utanför Hallberg. Årets kurser har varit introduktion och teknik för ny personal samt teknik och ledarskap för de som varit med ett tag. Totalt har kurserna samlat ett 20-tal deltagare från hela landet. En extra utmaning var att hantera covid-19 och att minimera risken för smittspridning som vi alla måste lära oss att hantera i vardag såväl som vid eventuella kriser och störningar i samhället.

Under lördagens slutövning i Åsbro fick de övande grupperna besök av "Bengt från Åsbro Energi" som under den pågående storstörningen i området hade tilldelats en Rakelterminal och behövde nu en snabb lektion i grundläggande handhavande.

Molos bemannas med personal från FRO. Förutom att hantera olika typer av sambandsutrustning kan systemledarna köra de bandvagnar som ingår. Kontakta FRO om du vill veta mer.

Nu är utbildningen i gång igen

LG20Utbildningen har nu kommit igång så sakta efter det stopp under våren och sommaren som coronapandemin har inneburit. Första kursen för hösten var en GU Signalist 1 för signalister till hemvärnet som genomförts på Livgardet. Tolv blivande signalister är nu klara med första delen av sin befattningsutbildning och kan under hösten gå vidare för att kunna placeras som signalist i ett hemvärnsförband. Kursen genomfördes med stort fokus på att hålla riskerna för smittspridning på en låg nivå.

FRO utbildar sambandspersonal till hemvärnet. De placeras som signalister, tekniker, gruppchefer och stabsbefäl i hemvärnets staber och ledningsfunktioner. Vill du också vara med och göra skillnad? Du får en kortare militär grundutbildning (två veckor) samt utbildning på hemvärnets sambands- och ledningssystem.

Kontakta FRO så ska vi hjälpa till!

Molos var med på Svenska Kraftnäts insatsövning

kanadastolpeSvenska Kraftnät har sedan 2009 byggt upp en insatsstyrka som en resurs för elförsörjningen vid störningar, katastrofer och sabotage. Med jämna mellanrum får deltagarna i styrkan genomgå utbildningar för att behålla kompetensen.

Årets scenario var att ett tåg spårat ur och rivit ner ett antal stolpar på en korsande 130kV-ledning på en sträcka av cirka en kilometer. En tillfällig kraftledning skulle byggas med ”kanadastolpar” och fungera som förbikoppling över skadeområdet tills ordinarie ledning har återuppbyggts. Totalt är det 36 övande kraftmontörer, civilpliktiga montörer, bandvagnsförare och arbetsberedare fördelat på tre arbetslag. Övningsledning, instruktörer och en grupp av utvärderare är också engagerade i övningen.

Molos svarar för sambandsplanering för hela övningen och tillhandahåller kommunikationsutrustning i form av Rakel till alla drygt femtio deltagare. En instruktör, fyra systemledare, en kommunikationsbandvagn och två radiofordon fanns på plats. Molos bemannas med personal från FRO. Förutom att hantera olika typer av sambandsutrustning kan systemledarna köra de bandvagnar som ingår. Kontakta FRO om du vill veta mer.

Hela övningen genomfördes anpassat till corona, med alla välsmakande måltider och fika, utom frukost, intagna ute i fält i strålande sol.

FRO Riksstämma 2020

litencsty20FRO har genomfört sin riksstämma på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta. Stämman genomfördes i ett format anpassat till corona, med ett minimum av deltagare. Det var endast de 44 delegaterna från hela landet samt centralstyrelsen som var på plats för att fatta beslut om framtiden. Många svåra frågor stod på föredragningslistan och debatten var stundtals het under den korta tid som stod till förfogande. Det händer mycket i samhälle nu och det gäller att FRO är redo för de utmaningar som finns för de frivilliga försvarsorganisationerna i det nya totalförsvaret.  

En ny centralstyrelse valdes som nu kommer att bryta ner riksstämmans beslut till anvisningar för 2021 - 2022. Anvisningarna delges förbunden i slutet på året och ska vara underlag för förbundens inriktningsbeslut som ska tas på kommande förbundsstämma.

Under stämmohelgen beslutades även att nästa riksstämma (2022) ska genomföras på Fårö Kursgård och FRO Gotland fick i uppdrag att vara värd för stämman. Den ursprungliga tanken var att årets stämma skulle genomförts på kursgården för att fira att FRO haft kurser där under 50 år. 

Molos på Samövning 2020

molossam20Molos har genomfört Samövning 2020 med Molosgrupperna från Norrköping (M4), Trollhättan (M6), Karlskrona (M7) samt Åsbro (M8). Övningen genomfördes i Kolmårdenskogarna och i närheten av Finspång under veckoslutet 21 - 23 augusti. Totalt deltog ett tjugotal personer i övningen.

Ett särskilt moment denna gång var att genomföra övningen, från början till slut, anpassad för att förebygga spridning av covid-19, vilket var ett starkt krav för att den skulle få genomföras.

Syftet med övningen var öva kunskaperna vid scenarion som skulle kunna uppkomma, exempelvis lokalisering av nedfallna träd över ledningsgator eller större skogsbränder. Molosgrupperna placerades på olika platser längs större kraftledningar bandvagnar med högmast och antennsystem för Rakel skulle etableras. Flygplan från FFK flög över de kraftledningarna och rapporterade in utlagda mål eller markerade platser med nedsläppta markörer.

Molos är Svenska Kraftnäts mobila resurs för samband och ledning vid reparationer av kraftledningar under svåra förhållanden. Det finns åtta Molosgrupper i landet som bemannas med systemledare från FRO. Förutom att hantera olika typer av sambandsutrustning kan systemledarna köra de bandvagnar som ingår. Kontakta FRO om du vill veta mer.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök